Notyfikacja AQQ_CONTACTS_VALIDATEJID

Wysyłane gdy komunikator pyta wtyczkę do której przynależy kontakt, czy podany identyfikator jest zgodny ze standardami sieci którą ta wtyczka obsługuję (np. same liczby).
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Zawiera wskaźnik na identyfikator kontaktu.
Zwrot
Domyślnie zwracamy wartość 0. Jeżeli chcemy zablokować notyfikację lub obsłużyć zdarzenie samodzielnie wówczas zwracamy wartość 1.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:26