Notyfikacja AQQ_CONTROLS_WEBBROWSER_BEFORENAV

Informuje o rozpoczęciu wczytywania nowej strony HTML.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Wskaźnik do struktury TPluginWebBeforeNavEvent zawierającej dane na temat kontrolki IE.
Zwrot
Zawsze zwracamy wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:28