Notyfikacja AQQ_WINDOW_PRESETNOTE_NOTE

Wysyłane gdy stan kont ulegnie zmian. Notyfikacja jest przestarzała – nie należy jej stosować.
Składnia
wParam
Zawiera stałą określającą nowy stan konta. Może przyjmować następujące wartości:
CONTACT_OFFLINE = 0
Stan rozłączony.
CONTACT_ONLINE = 1
Stan połączony.
CONTACT_FFC = 2
Stan wolny.
CONTACT_AWAY = 3
Stan oddalony.
CONTACT_NA = 4
Stan nieobecny.
CONTACT_DND = 5
Stan nie przeszkadzać.
CONTACT_INV = 6
Stan niewidoczny.
lParam
Zawiera wskaźnik na nowy opis konta.
Zwrot
Domyślnie zwracamy wartość 0. Zwracamy wartość -1 jeśli chcemy zablokować zmianę.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:27