Notyfikacja AQQ_FUNCTION_SHOWINFO

Wysyłane przed wyświetleniem chmurki informacyjnej.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginShowInfo zawierającą informację na temat chmurki informacyjnej.
Zwrot
Zwracamy wartość 1 jeżeli chcemy zablokować wyświetlanie chmurki, w przeciwnym wypadku zwracamy wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:33