Notyfikacja AQQ_SYSTEM_ACCOUNT_RUNEVENT

Wysyłane gdy AQQ uruchamia wskazaną akcje dla wskazanego konta np. ACCOUNT_EVENT_CHANGEPASS.
Składnia
wParam
Indeks konta jabberowego (lub wtyczki) którego tyczy notyfikacja.
lParam
Zawiera stałą akcji konta która może przyjmować następujące wartości:
ACCOUNT_EVENT_DEFAULT = 0
Domyślne zdarzenie przy edycji kont
ACCOUNT_EVENT_NEW = 1
Nowe konto
ACCOUNT_EVENT_EDIT = 2
Edycja konta
ACCOUNT_EVENT_DELETE = 3
Usunięcie konta
ACCOUNT_EVENT_CHANGEPASS = 4
Zmiana hasła dla konta
Zwrot
Zawsze zwracamy wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:33