Notyfikacja AQQ_SYSTEM_ADDONBROWSER_URL

Wysyłane gdy otwierany jest wewnętrzny browser dodatków dla AQQ.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Zawiera wskaźnik na adres URL, który zostanie otwarty.
Zwrot
Domyślne zwracamy wartość 0. Jeżeli chcemy zmieć adres URL browsera to zwracamy nowy adres.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:34