Notyfikacja AQQ_SYSTEM_AUTOMATION_AUTOAWAY_ON

Wysyłane gdy efekty automatyki zostaną naniesione.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zawsze zwracamy wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:38