Notyfikacja AQQ_SYSTEM_AUTOMATION_AUTOSECURE

Wysyłane przed automatycznym przejściu komunikatora w stan zabezpieczenia.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginAutomation zawierającą informacje dotyczące nowego stanu konta.
Zwrot
Zawsze zwracamy wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:39