Notyfikacja AQQ_SYSTEM_CLIPBOARD_JID

Wysyłane gdy AQQ prosi wtyczkę o wskazanie, co powinno znaleźć się w schowku Windows, po użyciu funkcji kopiuj JID/UID (dla wskazanego kontaktu).
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContact zawierającą informacje dotyczące kontaktu.
Zwrot
Zwracamy wartość 0 jeżeli notyfikacja nas nie dotyczy. Jeżeli notyfikacja nas dotyczy to wówczas zwracamy wskaźnik na identyfikator kontaktu.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:41