Notyfikacja AQQ_SYSTEM_CONNECTION_STATE

Wysyłane gdy komunikator pyta o stan połączenia z siecią skojarzoną ze wskazanym kontaktem.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Zawiera wskaźnik na identyfikator kontaktu który jest skojarzony z daną siecią.
Zwrot
Zwracamy wartość 0 gdy wskazana notyfikacja nie dotyczy sieci pochodzącego z naszej wtyczki. Gdy sieć pochodzi z naszej wtyczki zwracamy wówczas stałą połączenia która może przyjmować następujące wartości:
CONNSTATE_DISCONNECTED = 1
Rozłączono.
CONNSTATE_CONNECTING = 2
Trwa łączenie z siecią.
CONNSTATE_CONNECTED = 3
Połączono.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:41