Notyfikacja AQQ_SYSTEM_FORCESTATUS

Wysyłane gdy, wtyczka sieciowa powinna zmienić stan użytkownika w sieci na wskazany przez notyfikację.
Składnia
wParam
Zawiera stałą stanu która może przyjmować następujące wartości:
CONTACT_OFFLINE = 0
Kontakt rozłączony.
CONTACT_ONLINE = 1
Kontakt połączony.
CONTACT_FFC = 2
Kontakt chętny do rozmowy.
CONTACT_AWAY = 3
Kontakt oddalony.
CONTACT_NA = 4
Kontakt nieobecny.
CONTACT_DND = 5
Nie przeszkadzać.
CONTACT_INV = 6;
Kontakt niewidoczny.
CONTACT_NULL = 7
Nie określony stan / zablokowany.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zawsze zwracamy wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:42