Notyfikacja AQQ_SYSTEM_GETACCOUNTINFO

Wysyłane gdy, komunikator odpytuje o informacje na temat konta do wyświetlenia w oknie zmiany opisu.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Zawiera wskaźnik na identyfikator konta.
Zwrot
Zawsze zwracamy wskaźnik do wypełnionej struktury TPluginAccountInfo.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:42