Notyfikacja AQQ_SYSTEM_GETAGENTS

Wysyłane, gdy wtyczka sieciowa powinna przedstawić listę dostępnych agentów na serwerze np. muc, wyszukiwarka, rejestracja.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zawsze zwracamy wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:43