Notyfikacja AQQ_SYSTEM_GETCURRENTSHOWTYPE_PATH

Wysyłane gdy wtyczka sieciowa proszona jest o wskazanie ścieżki do pliku graficznego skojarzonego z aktualnym stanem danego kontaktu.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Zawiera wskaźnik na identyfikator kontaktu.
Zwrot
Zwracamy wartość 0 jeżeli notyfikacja nas nie dotyczy. Jeżeli notyfikacja nas dotyczy to wówczas zwracamy wskaźnik na ścieżkę do pliku graficznego skojarzonego z aktualnym stanem kontaktu.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:43