Notyfikacja AQQ_SYSTEM_GETCURRENTUID

Wysyłane gdy AQQ prosi o zwrot, lub wypełnienie mini struktury aktualnym identyfikatorem, skojarzonym ze wskazaną domeną.
Składnia
wParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContact zawierającą informacje dotyczące kontaktu.
lParam
Zawiera wskaźnik na nazwę domeny.
Zwrot
Zwracamy wartość 0 jeżeli notyfikacja nas nie dotyczy. Jeżeli notyfikacja nas dotyczy to wówczas zwracamy wskaźnik na identyfikator.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:43