Notyfikacja AQQ_SYSTEM_GETIMPEXP

Wysyłane gdy wtyczka powinna poinformować, że obsługuje import/eksport kontaktów. W tym celu należy użyć funkcji AQQ_SYSTEM_ADDIMPEXP (każdorazowo, po każdym takim zapytaniu).
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zwracamy wartość 0 jeżeli nasza wtyczka obsługuje agentów importu/eksportu. Jeżeli agent importu/eksportu jest nia aktywny to zwracamy wartość 1.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:43