Notyfikacja AQQ_SYSTEM_ISAGENTENABLED

Wysyłane gdy komunikator odpytuje, czy dany agent na serwerze obsługuje w danym momencie akcje która oznaczona jest stałą sprawdzającą.
Składnia
wParam
Zawiera wskaźnik na identyfikator agenta (JID).
lParam
Stała sprawdzająca.Może przyjmować następujące wartości:
AQQ_QUERY_DELETE = 1
Można usunąć kontakt/grupę.
AQQ_QUERY_MESSAGE = 1
Można wysłać wiadomość.
AQQ_QUERY_SENDFILE = 3
Można wysłać plik.
AQQ_QUERY_AUTHREQUEST = 4
Można wysłać prośbę o subskrypcję.
AQQ_QUERY_SENDPIC = 5
Można wysłać obrazek.
AQQ_QUERY_AUTH = 6
Można ustawiać subskrypcje.
AQQ_QUERY_CANCELAUTH = 7
Można wycofać subskrypcje.
AQQ_QUERY_SMS = 8
Można wysyłać SMS.
AQQ_QUERY_VCARD = 9
Można edytować wizytówkę.
AQQ_QUERY_ARCHIVE = 10
Można korzystać z archiwum wiadomości.
AQQ_QUERY_NETWORK = 11
zastąpiono AQQ_QUERY_NETWORKSTATE.
AQQ_QUERY_HAVEVCARD = 12
Kontakt posiada wizytówkę.
AQQ_QUERY_ATTENTION = 13
Można prosić o uwagę.
AQQ_QUERY_NETWORKSTATE
Stan połączenia.
AQQ_QUERY_STATE = 15
Obsługa stanów.
AQQ_QUERY_NOTE = 16
Obsługa opisów.
AQQ_QUERY_ONLINE = 17
Obsługa stanu połączonego.
AQQ_QUERY_FFC = 18
Obsługa stanu – chętny do rozmowy.
AQQ_QUERY_AWAY = 19
Obsługa stanu oddalonego.
AQQ_QUERY_XA = 20
Obsługa stanu nieobecnego.
AQQ_QUERY_DND = 21
Obsługa stanu nie przeszkadzać.
AQQ_QUERY_OFFLINE = 22
Obsługa stanu rozłączonego.
Zwrot
Zwracamy wartość 0 gdy agent jest aktywny. Zwracamy wartość 1 gdy agent nie jest aktywny.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:44