Notyfikacja AQQ_SYSTEM_LASTURL

Informuje o kliknięciu przez użytkownika we wskazany w parametrze wParam adres URL.
Składnia
wParam
Zawiera wskaźnik na adres URL.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zawsze zwracamy wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:44