Notyfikacja AQQ_SYSTEM_MAXMSGLENGTH

Wysyłane gdy AQQ odpytuje wtyczkę sieciową, o maksymalną długość wiadomości tekstowej jaką można wysłać do wskazanego kontaktu.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContact zawierającą informacje dotyczące kontaktu.
Zwrot
Zwracamy wartość 0 jeżeli notyfikacja nas nie dotyczy. Jeżeli notyfikacja nas dotyczy to wówczas zwracamy maksymalną długość wiadomości tekstowej.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:44