Notyfikacja AQQ_SYSTEM_MAXSTATUSLENGTH

Wtyczka w tym miejscu może podać informacje odtyczące nazw obsługiwanych kont, indeksów ikon, i maksymalnej długości obsługiwanego statusu opisowego. Dane umieszczone zostaną w oknie zmiany stanu.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zwracamy wartość 0 jeżeli notyfikacja nas nie dotyczy. Jeżeli notyfikacja nas dotyczy to wówczas zwracamy wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginMaxStatus.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:45