Notyfikacja AQQ_SYSTEM_MSGCOMPOSING

Wysyłane gdy, użytkownik zmieni stan pola wpisywania wiadomości w oknie rozmowy.
Składnia
wParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContact zawierającą informacje dotyczące kontaktu. Tylko do odczytu.
lParam
Zawiera wskaźnik na strukturę TPluginChatState zawierającą informacje na temat statusu użytkownika w oknie rozmowy (w stosunku do kontaktu w parametrze wParam), oraz dane dotyczące pola do wpisywania wiadomości.
Zwrot
Zwracamy domyślnie wartość 0. Jeżeli zmodyfikujemy dane zawarte w parametrze lParam (struktura TPluginChatState), musimy zwrócić wartość 1.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:47