Notyfikacja AQQ_SYSTEM_MSGCONTEXT_POPUP

Wysyłane gdy menu skojarzone z danym polem tekstowym za chwilę się pojawi.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginTriple zawierającą informacje dotyczące uchwytu do okna (Handle1), uchwytu do pola tekstowego (Handle2), uchwytu do menu (Handle3) oraz pozycji X (Param1) jak i pozycji Y (Param2).
Zwrot
Zawsze zwracamy wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:47