AQQ_SYSTEM_MULTIPOPUP

Notyfikacja AQQ_SYSTEM_MULTIPOPUP

Wysyłane przed rozwinięciem popup menu skojarzonego z zaznaczonymi na liście kontaktami.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginPopUp zawierającą informacje dotyczące popup menu.
Zwrot
Zawsze zwracamy wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:48