Notyfikacja AQQ_SYSTEM_NEWSSOURCE_ACTIVE

Wysyłane, gdy użytkownik zmieni stan aktywności źródła powiadomień.
Składnia
wParam
Zawiera wskaźnik na źródło powiadomienia.
lParam
TRUE jeżeli źródło źródło został aktywowane, FALSE jeżeli zostało zdezaktywowane.
Zwrot
Zwracamy wartość 0 jeżeli wszystko przebiegło prawidłowo lub wartość -1 jeśli wystąpił błąd.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:49