Notyfikacja AQQ_SYSTEM_NEWSSOURCE_BEFOREFETCH

Wysyłane, gdy rozpocznie się proces synchronizacji źródeł powiadomień.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zawsze zwracamy wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:48