Notyfikacja AQQ_SYSTEM_NEWSSOURCE_DELETE

Informuje o usunięciu źródła powiadomień o wskazanym ID.
Składnia
wParam
Zawiera wskaźnik na ID źródła powiadomienia.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zawsze zwracamy wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:48