Notyfikacja AQQ_SYSTEM_ONLINECHECK

Wysyłane podczas odpytywania wtyczki sieciowej czy dla wskazanego kontaktu, może nastąpić akcja oznaczoną stałą online (np. ONCHECK_DELETE).
Składnia
wParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContact zawierającą informacje dotyczące kontaktu.
lParam
Zawiera stałą online która może przyjmować następujące wartości:
ONCHECK_COPYTO = 1
Wtyczka zezwala na kopiowanie kontaktów między grupami.
ONCHECK_DELETE = 2
Wtyczka pozwala na usuwanie kontaktów.
ONCHECK_MOVETO = 3
Wtyczka pozwala na przesuwanie kontaktów pomiędzy grupami.
ONCHECK_CHANGENAME = 4
Wtyczka pozwala na zmianę nazwy kontaktu.
ONCHECK_SENDMESSAGE = 5
Wtyczka pozwala na wysyłanie wiadomości.
ONCHECK_SENDIMAGE = 6
Wtyczka pozwala na wysyłkę obrazków.
ONCHECK_SETGROUPS = 7
Wtyczka pozwala na edycje grup.
ONCHECK_VCARD = 8
Wtyczka posiada możliwość edycji wizytówek.
Zwrot
Zwracamy wartość 0 jeżeli notyfikacja nas nie dotyczy. Jeżeli konto powiązane z kontaktem jest połączone i zezwalamy na daną akcję to wówczas zwracamy wartość 1. Jeżeli konto powiązane z kontaktem jest rozłączone i nie zezwalamy na daną akcję to wówczas zwracamy wartość 2. Gdy nie zezwalamy na daną akcję to zwracamy wartość 3.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:49