Notyfikacja AQQ_SYSTEM_PERFORM_COPYDATA

Wysyłane gdy, komunikator otrzyma wiadomość systemową WM_COPYDATA tj. zostanie przekazana jakaś akcja z innej aplikacji. W praktyce notyfikacja jest wysyłana po kliknięciu w element kontrolki IE w oknie rozmowy czy też w głównym oknie.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Zawiera wskaźnik na dane przekazane poprzez systemową notyfikację.
Zwrot
Zwracamy wartość 0 jeżeli notyfikacja nas nie dotyczy. Jeżeli notyfikacja nas dotyczy to wówczas zwracamy wartość 1.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:50