Notyfikacja AQQ_SYSTEM_POPUP

Wysyłane przed rozwinięciem popup menu skojarzonego z kontaktem.
Składnia
wParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContact zawierającą informacje dotyczące kontaktu.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginPopUp zawierającą informacje dotyczące popup menu.
Zwrot
Zawsze zwracamy wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:51