Notyfikacja AQQ_SYSTEM_PRECONFIG

Wysyłane, gdy komunikator prosi wtyczkę sieciową, która obsługuje sieć wskazaną w parametrze wParam, o uruchomienie jej konfiguracji.
Składnia
wParam
Zawiera wskaźnik na identyfikator sieci.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zawsze zwracamy wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:51