Notyfikacja AQQ_SYSTEM_SETNOTE

Wysyłane gdy wtyczki sieciowe proszone są o zmianę stanu wtyczki według podanych danych w strukturze TPluginStateChange.
Składnia
wParam
Zawiera informację na temat restrykcji zmiany stanu. Domyślnie parametr zawiera wartość 0 co oznacza, że wtyczka powinna zmieć stan sieci według danych podanych w strukturze TPluginStateChange. W przeciwnym wypadku zawiera stałą która może przyjmować następujące wartości:
SETNOTE_ABORT = 1
Wtyczka nie powinna zmieniać opisu, jeżeli to ona wywołała okno zmiany opisu.
SETNOTE_STATE = 2
brak danych
SETNOTE_JID = 3
brak danych
SETNOTE_CHECK = 4
brak danych
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginStateChange zawierającą informacje dotyczące stanu konta.
Zwrot
Zawsze zwracamy wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:52