Notyfikacja AQQ_SYSTEM_SMSSEND

Wysyłane gdy użytkownik wysyła wiadomość SMS poprzez wskazaną bramkę SMS.
Składnia
wParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginSMSResult.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginSMS.
Zwrot
Zawsze zwracamy stałą wyniku wysyłki SMS która może przyjmować następujące wartości:
SMS_SEND_OK = 1
SMS wysłano prawidłowo.
SMS_SEND_FAILED = 2
SMS nie udało się wysłać.
SMS_SEND_FAILED_SET = 3
SMS nie udało się wysłać, błędna konfiguracja.
SMS_SEND_FAILED_AUTH = 4
SMS nie udało się wysłać, brak autoryzacji.
SMS_SEND_FAILED_CONNECT = 5
SMS nie udało się wysłać, brak połączenia.
SMS_SEND_FAILED_LIMIT = 6
SMS nie udało się wysłać, limit wiadomości przekroczono.
SMS_SEND_FAILED_TOKEN = 7
SMS nie udało się wysłać, błędny token.
SMS_SEND_FAILED_NOSUPPORT = 8
SMS nie udało się wysłać, bramka nie obsługuję nr. telefonu.
SMS_SEND_FAILED_UNKNOWN = 9
SMS nie udało się wysłać, przyczyna nieznana.
SMS_SEND_OK_SILENT = 10
SMS wysłano prawidłowo, nie pokazuj komunikatów.
SMS_SEND_OK_SILENT_NOENABLE = 11
SMS wysłano prawidłowo, kontrolki SMS zostają jednak wciąż nieaktywne.
SMS_SEND_FAILED_FILTER = 12
SMS nie udało się wysłać, wiadomość zawiera niedozwolone znaki/słowa.
SMS_SEND_FAILED_TOOLONG = 13
SMS nie udało się wysłać, wiadomość zbyt długa.
SMS_SEND_FAILED_ABORTED = 14
SMS nie udało się wysłąć, użytkownik wycofał się.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:52