Notyfikacja AQQ_SYSTEM_SMSSUPPORTED

Wysyłane podczas odpytywania wtyczek, wewnętrznych bramek SMS, o obsługę wskazanego numeru telefonu.
Składnia
wParam
Zawiera wskaźnik na numer telefonu.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zwracamy wartość 0 jeżeli notyfikacja nas nie dotyczy. Jeżeli notyfikacja nas dotyczy to wówczas zwracamy numeryczne ID bramki SMS obsługującej wskazany numer telefonu.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:52