Notyfikacja AQQ_SYSTEM_STATECHANGE

Wysyłane, gdy stan jednego z kont ulegnie zmianie (np. zmieni się opis).
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginStateChange zawierającą informacje dotyczące nowego stanu konta.
Zwrot
Zawsze zwracamy wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:53