Notyfikacja AQQ_SYSTEM_TABCHANGE

Wysyłane przy zmianie aktywnej zakładki w oknie głównym.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Zawiera stałą zakładek która może przyjmować następujące wartości:
TAB_JABBER = 1
Zakładka z listą kontaktów.
TAB_SMS = 2
Zakładka SMS.
TAB_MULTICHAT = 3
Zakładka czatów.
TAB_NEWS = 4
Zakładka powiadomień.
Zwrot
Zawsze zwracamy wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:54