Notyfikacja AQQ_SYSTEM_THEMEINFO

Wysyłane gdy jakaś wtyczka zostanie ręcznie włączona np. w ustawieniach, informuje o aktualnie wybranej kompozycji wizualnej.
Składnia
wParam
Przyjmuje wartość 0, gdy obsługa obramowań jest wyłączona. Przyjmuje wartość 1, gdy obsługa obramowań jest włączona. Przyjmuje wartość 2, gdy aktywny jest styl natywny Windows.
lParam
Zawiera wskaźnik na nową aktywną kompozycję wizualną.
Zwrot
Zawsze zwracamy wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:54