Notyfikacja AQQ_SYSTEM_TRANSFER_STATUS_CHANGE

Wysyłane gdy stan transferu pliku ulegnie zmianie.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginTransfer zawierającą informacje na temat transferu pliku.
Zwrot
Zwracamy wartość 0 jeżeli notyfikacja nas nie dotyczy. Zwracamy wartość 1 jeżeli obsługujemy notyfikację.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:55