Notyfikacja AQQ_SYSTEM_TRAY_CLICK

Informuje o kliknięciu w ikonkę AQQ w zasobniku systemowym.
Składnia
wParam
Zawiera stałą identyfikującą wciśnięty przycisk myszy, która może przyjmować następujące zartości:
MB_LEFT = 0
Lewy przycisk myszy
MB_RIGHT = 1
Prawy przycisk myszy
MB_DBLCLICKT = 2
Podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy
lParam
Zawiera informację o typie kliknięcia, wartość 0 oznacza fizyczne kliknięcie myszą zaś wartość 1 kliknięcie emulowane przez aplikację.
Zwrot
Domyślnie zwracamy wartość 0. Jeżeli chcemy zablokować domyślną akcję komunikatora to zwracamy wartość 1.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:55