Notyfikacja AQQ_SYSTEM_WINDOWEVENT

Wysyłane gdy stan jednego z okien, należących do komunikatora, ulegnie zmianie.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginWindowEvent zawierającą informacje dotyczące okna którego zmienił się stan.
Zwrot
Zawsze zwracamy wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:57