Notyfikacja AQQ_SYSTEM_XMLIDDEBUG

Wysyłane gdy któreś z kont odbierze nowy pakiet XML zawierający pole ID. Wtyczka może wybiórczo obsłużyć którykolwiek z tych pakietów.
Składnia
wParam
Zawiera wskaźnik na pakiet XML.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginXMLChunk zawierającą szczegółowe informacje dotyczące pakietu XML.
Zwrot
Zwracamy wartość 0 jeżeli notyfikacja nas nie dotyczy. Jeżeli notyfikacja nas dotyczy to wówczas zwracamy wartość 1 jednocześnie blokując pakiet XML.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:58