Struktura TPluginAccountEvents

Zawiera dane dotyczące pozycji na liście kont (wtyczek sieciowych).
Składnia
Członkowie
cbSize
Wielkość struktury (w bajtach).
DisplayName
Wyświetlana nazwa konta.
IconIndex
Indeks ikony. -1 jeżeli ikony brak.
EventNew
TRUE jeżeli przycisk Nowe konto ma być aktywny, FALSE jeżeli nie.
EventEdit
TRUE jeżeli przycisk Edycja ma być aktywny, FALSE jeżeli nie.
EventDelete
TRUE jeżeli przycisk Usuń ma być aktywny, FALSE jeżeli nie.
EventPassChange
TRUE jeżeli przycisk Zmień hasło ma być aktywny, FALSE jeżeli nie.
EventDefault
TRUE jeżeli przycisk Opcje ma być aktywny, FALSE jeżeli nie.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:58