Struktura TPluginAccountInfo

Zawiera informacje na temat stanu wtyczki sieciowej.
Składnia
Członkowie
cbSize
Wielkość struktury (w bajtach).
Name
Wskaźnik na nazwę konta.
JID
Wskaźnik na identyfikator kontaktu.
Status
Wskaźnik na status opisowy konta.
ShowType
Wskaźnik na stan konta. Może przyjmować następujące wartości:
Lista przyjmowanych wartości
CONTACT_OFFLINE = 0
Stan rozłączony.
CONTACT_ONLINE = 1
Stan połączony.
CONTACT_FFC = 2
Stan wolny.
CONTACT_AWAY = 3
Stan oddalony.
CONTACT_NA = 4
Stan nieobecny.
CONTACT_DND = 5
Stan nie przeszkadzać.
CONTACT_INV = 6
Stan niewidoczny.
CONTACT_NULL = 7
Stan nieokreślony lub kontakt zablokowany.
IconIndex
Aktualny indeks ikony stanu konta.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:58