Struktura TPluginAction

Zawiera dane powiązane z daną akcją lub elementem.
Składnia
Członkowie
cbSize
Wielkość struktury (w bajtach).
Action
Możemy skojarzyć akcję, z akcją znajdującą się w komunikatorze AQQ. Pole wymaga jednak podania jej dokładnej nazwy.
pszName
Nazwa dodawanej akcji.
pszCaption
Nazwa wyświetlana.
Flags
Nie wykorzystane.
Position
Relatywna pozycja (np. na toolbarze). Podajemy zero jeżeli AQQ ma zadecydować o położeniu.
IconIndex
Indeks ikony. -1 jeżeli ikony brak.
pszService
Wskaźnik na nazwę serwisu dodanego przez funkcję CreateServiceFunction.
pszPopupName
Nazwa komponentu PopUp w AQQ, do którego ma zostać dołączony nowy Item.
PopupPosition
Pozycja w komponencie PopUp.
hotKey
Nie wykorzystane.
pszContactOwner
Nie wykorzystane.
GroupIndex
Indeks grupy.
Grouped
TRUE jeżeli akcja należy do grupy, FALSE jeżeli nie.
AutoCheck
TRUE jeżeli ma zadziałać autozaznaczenie, FALSE jeżeli nie.
Checked
TRUE jeżeli akcja jest zaznaczona, FALSE jeżeli jest odznaczona.
Handle
Uchwyt do okna, z którym powiązana jest akcja. Wartość zero, przypisuję ją do okna głównego AQQ.
ShortCut
Skrót klawiszowy w formacie tekstowym Delphi.
Hint
Nazwa wyświetlana w chmurce informacyjnej elementu.
PositionAfter
Nazwa akcji za którą powinien zostać dodany nowy element.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:58