Struktura TPluginActionEdit

Zawiera dane powiązane z danym elementem w którym chcemy zmienić daną wartość np. Caption czy Hint.
Składnia
Członkowie
cbSize
Wielkość struktury (w bajtach).
pszName
Nazwa akcji.
Caption
Nazwa wyświetlana.
Hint
Nazwa wyświetlana w chmurce informacyjnej elementu.
Enabled
TRUE jeżeli element ma być włączony, FALSE jeżeli ma być wyłączony.
Visible
TRUE jeżeli element ma być widoczny, FALSE jeżeli ma być niewidoczny.
IconIndex
Indeks ikony. -1 jeżeli ikony brak.
Checked
TRUE jeżeli akcja ma być zaznaczona, FALSE jeżeli ma być odznaczona.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:58