Struktura TPluginAddForm

Zawiera informacje na temat okna dodawania nowego kontaktu.
Składnia
UserIdx
Indeks konta jabberowego (lub wtyczki) z którego pochodzi kontakt. Domyślnie 0.
JID
Wskaźnik na identyfikator kontaktu.
Nick
Wskaźnik na pseudonim kontaktu.
Agent
Wskaźnik na identyfikator będący agentem (serwisem zwracanym przez serwer Jabber).
Modal
TRUE jeżeli okno ma być otwarte modalnie, w przeciwnym razie FALSE
Custom
Wykorzystywane przy wtyczkach sieciowych. TRUE jeżeli nazwa agenta jest określona przez nas samych (jest unikatowa, nieotrzymana od serwera Jabber), w przeciwnym razie FALSE.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:59