Struktura TPluginAgent

Zawiera informacje dotyczące sieci lub transportu.
Składnia

Członkowie

cbSize
Wielkość struktury (w bajtach)
JID
Wskaźnik na JID (Jabber ID) sieci.
Name
Wskaźnik na nazwę sieci.
Prompt
Wskaźnik na tekst pojawiający się obok pola do wprowadzania identyfikatora kontaktu.
Transport
TRUE jeżeli dodawanie kontaktów jest dozwolone, FALSE jeżeli nie.
Search
TRUE jeżeli opcja szukania kontaktów ma być aktywna, FALSE jeżeli nie.
GroupChat
TRUE jeżeli rozmowy grupowe są dozwolone, FALSE jeżeli nie.
Agents
Nie wykorzystywane. (jabber:iq:agent)
Service
Nie wykorzystywane.
CanRegister
TRUE jeżeli rejestracja w transporcie jest dozwolona, FALSE jeżeli nie. Działa tylko przy ustawionym Transport na TRUE.
Description
Wskaźnik na opis sieci.
RequiredID
TRUE jeżeli serwis np. transport identyfikuję kontakty względem dowolnego ID. FALSE w przeciwnym wypadku.
IconIndex
Indeks ikony. -1 jeżeli ikon brak.
PluginAccountName
Wskaźnik na nazwę konta.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:59