Struktura TPluginAutomation

Zawiera informacje dotyczące automatyki.
Składnia

Członkowie

cbSize
Wielkość struktury (w bajtach)
Flags
Nie używane, zawsze 0.
NewState
Stan ustanowiony przez automatykę. Może przyjmować poniższe wartości:
CONTACT_OFFLINE = 0
Stan rozłączony.
CONTACT_ONLINE = 1
Stan połączony.
CONTACT_FFC = 2
Stan wolny.
CONTACT_AWAY = 3
Stan oddalony.
CONTACT_NA = 4
Stan nieobecny.
CONTACT_DND = 5
Stan nie przeszkadzać.
CONTACT_INV = 6
Stan niewidoczny.
LastActive
Data ostatniej aktywności użytkownika.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:59