Struktura TPluginChatOpen

Zawiera informacje na temat czatu/konferencji do której dołącza użytkownik.
Składnia

Członkowie

cbSize
Wielkość struktury (w bajtach).
JID
Wskaźnik na identyfikator czatu/konferencji.
UserIdx
Indeks konta jabberowego (lub wtyczki) z którego pochodzi czat/konferencja. Domyślnie 0.
Channel
Wskaźnik na nazwę czatu/konferencji.
Nick
Wskaźnik na pseudonim kontaktu użytkownika jaki ma być wyświetlany na czacie.
NewWindow
TRUE jeżeli ma być otwarte osobne okno, FALSE jeżeli nie.
IsNewMsg
TRUE jeżeli wiadomość jest nowa (łączy się z podświetleniem okna w pasku zadań), FALSE jeżeli nie.
Priority
TRUE jeżeli wiadomość ma być otworzona priorytetowo, FALSE jeżeli nie.
OriginJID
Wskaźnik na unikatowy identyfikator czatu/konferencji.
ImageIndex
Indeks ikony użyty np. na zakładce.
AutoAccept
TRUE jeżeli zgoda na przystąpienie do czatu/konferencji ma być automatycznie akceptowana, FALSE jeżeli nie.
ChatMode
Określa tryb czatu. Może przyjmować następujące wartości:
CHATMODE_NORMAL = 0
Tryb czatu normalny (z podziałem na grupy).
CHATMODE_SIMPLE = 1
Tryb czatu bez podziału na grupy.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 20:12