Struktura TPluginChatPrep

Zawiera informacje na temat otwieranego/tworzonego czatu/konferencji.
Składnia

Członkowie

cbSize
Wielkość struktury (w bajtach).
UserIdx
Indeks konta jabberowego (lub wtyczki) z którego pochodzi czat/konferencja. Domyślnie 0.
JID
Wskaźnik na identyfikator czatu/konferencji.
Channel
Wskaźnik na nazwę czatu/konferencji.
CreateNew
TRUE jeżeli ma być stworzony nowy kanał na serwerze, FALSE jeżeli nie.
Fast
TRUE jeżeli otwarcie/tworzenie kanału ma odbyć się z domyślnymi ustawieniami.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 20:12