Struktura TPluginChatPresence

Określa użytkownika pochodzącego z czatu/konferencji.
Składnia

Członkowie

cbSize
Wielkość struktury (w bajtach).
UserIdx
Indeks konta jabberowego (lub wtyczki) z którego pochodzi kontakt. Domyślnie 0.
JID
Wskaźnik na identyfikator kontaktu (jid czatu/konferencji + jid kontaktu).
RealJID
Wskaźnik na prawdziwy identyfikator kontaktu.
Affiliation
Przynależność kontaktu. Może przyjmować następujące wartości:
AFFILIATION_ADMIN = "admin"
Administrator pokoju.
AFFILIATION_OUTCAST = "outcast"
Zbanowany.
AFFILIATION_MEMBER = "member"
Uczestnik.
AFFILIATION_OWNER = "owner"
Właściciel.
AFFILIATION_NONE = "none"
Brak.
Role
Rola kontaktu. Może przyjmować następujące wartości:
ROLE_VISITOR = "visitor"
Gość.
ROLE_MODERATOR = "moderator"
Moderator.
ROLE_PARTICIPANT = "participant"
Uczestnik.
ROLE_OBSERVER = "none"
Brak.
Offline
TRUE jeżeli kontakt nie jest połączony z pokojem, FALSE jeżeli jest.
Nick
Wskaźnik na pseudonim kontaktu.
Kicked
TRUE jeżeli kontakt został wyrzucony, FALSE jeżeli nie.
Banned
TRUE jeżeli kontakt został zbanowany, FALSE jeżeli nie.
Ver
Wskaźnik na wygenerowaną wartość. Więcej informacji w opisie XEP-0115.
JIDToShow
Wskaźnik na wyświetlany identyfikator kontaktu.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 20:13